Menu

Monthly Archive:: June 2018

Sự khác biệt chính giữa bộ lưu điện trực tuyến, ngoại tuyến và dòng tương tác là gì?

Các bộ lưu điện được sử dụng trong hầu hết các ứng dụng hiện nay sử dụng công nghệ trạng thái rắn để quản lý các chức năng điều khiển và truyền thông của chúng, và do đó được mô tả là các hệ thống bộ lưu điện tĩnh. Điều này trái ngược với các