Menu

Uncategorized Archive

Phân tích thiết kế một website cần đảm bảo các chức năng nào để chuẩn Digital marketing

Việc chuẩn digital marketing cho một website hiện là câu hỏi mà rất ít người trả lời được mặc dù khái niệm digital marketing và chuẩn digital marketing thì đa phần mọi người đều biết đến. Trong một web cơ bản đạt chuẩn digital marketing thì phải đảm bảo các tính năng như sau. Trong

Bạn không thể phủ nhận những vai trò này của của website đối với Digital Marketing

Định nghĩa Website được hiểu cơ bản theo định nghĩa chung (tạm dịch là trang mạng) là tập hợp những trang web con,bao gồm hình ảnh,âm thanh,video,…  Digital Marketing đã phá vỡ những giới hạn mà Marketing truyền thống không thể vượt qua.Để có thể đi qua giới hạn đó,Digital Marketing cũng cần những công