Menu

Xu hướng BĐS Địa Ốc Long Phát đầu năm 2020

Tình hình địa ốc Việt Nam có sự thay đổi và bước đi mạnh mẽ trong thời gian tới, căn cứ vào tình trạng thị trường bất động sản 2019 và những tháng đầu năm 2020, những đơn vị đánh giá về xu hướng thị trường 2020. Thứ nhất: Sự phát triển của bất động sản xanh, ngày nay có nhiều tiêu chuẩn xanh được lưu hành như Edge, Green Mark, Leed,