Menu

Chăn ủ dành cho bé

Trẻ nhỏ được các mẹ chăm chút từng chút một rất cẩn thận. Những vật dụng được sử dụng cho các bé được các mẹ cẩn thận lựa chọn. Khi các bé chưa ra đời các mẹ đã rất háo hứng khi đi chọn